Ochrana osobních údajů

Společnost Dependable Solutions s.r.o, se sídlem Březová – Oleško, Na Vyhlídce 427, IČO 04302508, zapsaná pod spisovou značkou C 245594 vedená u Městského soudu v Praze, dále jen „prodávající“ nebo „správce“ zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 o ochraně fyzických osob GDPR v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), následující osobní údaje

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo (se souhlasem)
 • Adresu, sídlo

Výše uvedené údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek  a dalšímu plnění vyplývajícímu z uzavřené kupní smlouvy. Toto zpracování osobních údajů je umožněno č. 6,odst 1 písm. B. a je nezbytně nutné pro plnění kupní smlouvy.

2. Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Firma Dependable Solutions s.r.o. shromažďuje a uchovává data pouze v rozsahu nezbytně nutném k přijetí, fakturaci, vyřízení a odeslání objednávky učiněné zákazníkem, a to v místě provozovny společnosti, dále pro při případné reklamace či jiné činnosti sloužící k ochraně práv spotřebitele, která je uložena dodavateli zvláštní právní úpravou, pro případ budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran .  Tyto údaje jsou uchovávány v tomto rozsahu dle povinností vyplývajících z vedení účetnictví, jeho archivaci (10 let od poslední části realizace plnění smlouvy) dle platných zákonů České republiky a Evropské Unie. K těmto údajům není potřeba souhlas se zpracováním osobních údajů, neboť jsou nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zpracování osobních údajů

Správce provádí zpracování pracování osobních údajů automatizovaně vlastními proškolenými zaměstnanci a určenými postupy (Vnitropodniková směrnice) a poloautomatizovaně (vytištění a příprava objednávek). Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese 2dds@email.cz

Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

Poskytovatel Web4U – zabezpečeno certifikátem SSL

Česká pošta, DPD na základě nezbytnosti plnění kupní smlouvy (dodání zboží)

IT specialista, správce sítě na základě Zpracovatelské smlouvy

Externí účetní na základě Zpracovatelské smlouvy

Osobní údaje jsou poskytovány vždy jen v nezbytně nutném rozsahu pro konkrétního dodavatele a poskytované konkrétní služby.

4. Zabezpečení zpracovávaných a uchovávaných dat

 • Veškerá data uchovávaná v tištěné podobě jsou zabezpečeny bezpečnostními zámky, elektronickým ochranným systémem (alarm)
 • Přístup pouze proškolení a určení zaměstnanci, každý s vlastním klíčem a bezpečnostním kódem
 • Elektronická data jsou pro přístup do e-shopu a na webové stránky chráněna certifikátem SSL
 • Elektronická data ve firemních počítačích jsou chráněna přístupovým heslem, přístupovým jménem a mají k nim přístup pouze proškolení a pověření pracovníci
 • Zálohování dat je zabezpečenos heslem a přístupovým jménem
 • Data jsou skartovány bezodkladně po době zákonem stanovené

5. Obchodní sdělení

Pro zasílání obchodních sdělení je nezbytný předchozí souhlas se zasíláním takových obchodních sdělení.  Součástí každého obchodního sdělení musí být označení, že jde o obchodní sdělení, adresa dodavatele, adresa na které může subjekt údajů odmítnout zasílání dalších obchodních nabídek.

Subjektu údajů je umožněno při zaslání každého obchodního sdělení jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout zasílání dalších nabídek (odpovědí na obchodní sdělení nebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas na adresu uvedenou v obchodním sdělení) .

6. Cookies

Správce osobních údajů, jako provozovatel internetového obchodu www.2dds.cz užívá na těchto webových stránkách soubor cookies, užívané za účelem základní funkčnosti webových stránek, měření návštěvnosti.

Sběr cookies za účelem uvedeným výše lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce a je umožněn článkem 6 odst. 1 písm.f  Nařízení. Veškeré námitky budou vyřízeny bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost internetových stránek budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jejich fungování. Pokud jsou data cookies týkající se návštěvnosti webu, děje se tak v hromadné a zcela anonymní podobě znemožňující identifikaci jednotlivce. Poskytovatelem služby je Google Anatlytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA94043, USA

7. Nároky vyplývající z nařízení

 • Možnost zrušení zasílání obchodních sdělení, a to kdykoli, zdarma a snadno
 • Podat námitku na základě oprávněného zájmu správce proti zpracování osobních dat
 • Možnost získat informace s jakými osobními údaji pracujeme v rámci nezbytně nutného rozsahu
 • Vyžádat si k těmto údajům přístup, vyžadovat omezení zpracování, jejich úpravu nebo vymazání (pokud to nebude v rozporu s legislativními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce)
 • Transfer údajů při automatizovaném zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění kupní smlouvy

Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám(mimo zpracovatelské subjekty uvedené výše) a nejsou předávány mimo Českou republiku a Evropskou Unii